Johtokunta 2015

puheenjohtaja Kaisu Lanki
0440-849 118
kaisu.lanki@gmail.com

varapuheenjohtaja Katriina Puhakka
040-559 1878
katriinapuh@gmail.com

sihteeri Marianne Ukkonen
040-577 8714
marianne.ukkonen@hotmail.com

rahastonhoitaja Päivi Markkula
040-526 1343
paivi.markkula@gmail.com

Sonja Järvenpää

Riitta Tuomela